Creëer een verbetercultuur (Lean)

Een transformatie naar een cultuur van continu verbeteren beslaat jaren. In onze ervaring is de meest effectieve aanpak er een waarin er stap voor stap wordt bepaald hoe een volgende fase eruit ziet. Dit is dan gebaseerd op de inzichten uit de eerdere fasen. Elke organisatie kent een ander vertrekpunt. Voor elke organisatie wordt dan ook een eigen aanpak richting een verbetercultuur ontwikkeld. 

Wij zullen onze best practices inbrengen en met jouw organisatie samen ervaren wat het beste werkt. Wij noemen dit ‘standaardisatie op maat’. In de praktijk betekent dit dat we meestal starten met trainingen, het ontwikkelen van een visie, het bepalen van doelen, of verbeteren van processen. Een verbetercultuur gaat er in onze ogen om dat we het denk- én doe vermogen van de gehele organisatie activeren. Hierbij zetten we het verbeteren van de klanttevredenheid, medewerkertevredenheid en de operationele resultaten centraal. 

Onze visie op Lean

In onze beleving richt Lean zich op drie elementen, namelijk: doel, proces en mensen.

Doel: hoe duidelijker, hoe beter

Lean is geen doel op zich, maar wel een effectief middel om de doelen van een organisatie te bereiken. We willen altijd vooraf die doelen kennen of helpen te formuleren, zodat we samen de juiste dingen aanpakken. Hoe concreter de doelen, hoe succesvoller het Lean-traject. Zo doen we dus alleen wat nodig is, altijd in een vorm die past bij jouw organisatie en doelen. Daarnaast vinden we het belangrijk snel voor resultaat te zorgen. En successen? Die moet je vieren!

Lean transformatie doel, proces, mensen

Proces: een experiment is altijd geslaagd

Wil je weten of iets gaat werken? Dan moet je het uitproberen. Een experiment kan twee uitkomsten hebben: het experiment is geslaagd of het experiment is geslaagd! Je weet namelijk óf dat de oplossing werkt óf je kunt een oplossing uitsluiten. In beide gevallen heb je geleerd en ben je dichter bij het doel. We richten ons op continu verbeteren en streven ernaar onszelf overbodig te maken. Snel maar realistisch. Dat doen we in deze volgorde: voordoen, nadoen, zelf doen. Vanaf de start brengen we onze kennis, vaardigheden en ervaringen over op jouw organisatie.

Mensen: betrek de échte experts

Waarom is een verandering nodig? Door die vraag eerst te beantwoorden gaan mensen sneller mee in een verandering. Bovendien vinden we bij de LCG dat verbeteren leuk moet zijn. Het creëren van enthousiasme is dan ook de basis van onze aanpak. Het aanspreken van het denk- en doevermogen van de organisatie geeft een enorme impuls aan het bereiken van een verbetercultuur. Dat zien we keer op keer. De mensen die dagelijks in het proces werkzaam zijn, kennen dat proces als geen ander en hebben vaak briljante verbeterideeën. Door deze experts te betrekken in het traject is de kans op acceptatie en succes veel groter.

Waar moet je aan denken bij een Lean transformatie in jouw organisatie?

Thema’s die vooral in een Lean transformatie naar voren komen:

Whitepaper ‘We measure to improve, not to prove’

Arjen Hoekzema schreef een whitepaper waarin hij in vijf stappen laat zien hoe je naar een cultuur gaat waarin het bespreken van afwijkingen de basis vormt voor continue verbetering.

Download Whitepaper >


Wil je meer weten over Lean of over een verbetercultuur in jouw organisatie? Neem dan contact op.

Contact >


Meer weten over Lean?

Maak kennis met Lean >