Verbeter je processen met een Lean Buffelsessie

Boek snel aansprekende resultaten met wat wij noemen de Lean Buffelsessie: een 4-daags programma waarin we één proces onder de loep nemen en verbeteringen direct doorvoeren. Zo behaal je in een korte periode aanzienlijke resultaten, zoals een kwaliteitsverbetering of doorlooptijdverkorting. Uiteraard met een kostenbesparing als resultaat.

Het programma van de Lean Buffelsessie

Dag 1: simulatiespel, klantwaarde en start waardestroom-analyse

De deelnemers starten in de ochtend met een simulatiespel waarin ze kennismaken met de kracht van Lean. Door te werken met een gesimuleerd proces combineren we op een leuke en energieke manier theorie en praktijk. ‘s Middags staat het huidige proces centraal. Eerst bepalen de deelnemers het doel. Afhankelijk van het proces stellen we vervolgens met een klantenpanel of het Kano-model de klantwaarde voor dit proces vast. Tot slot worden de activiteiten en rollen van het huidige proces in kaart gebracht. Dit noemen we een waardestroomanalyse.

Dag 2: vervolg waardestroom-analyse en plan van aanpak

Op dag 2 vervolgen we het invullen van de waardestroom van het huidige proces. We sluiten dit onderdeel af met het bepalen van de belangrijkste knelpunten: de verspillingen. Het ideale proces – het droomproces – wordt vastgesteld in het middagdeel. Dit vormt samen met de belangrijkste knelpunten uit het huidige proces de basis van het A3 plan van aanpak, waarmee de eerste verbeteringen worden gerealiseerd.

Lean consultant Merel Schut

Dag 3 en 4: de DOE dagen

Op de derde en vierde dag worden de vastgestelde verbeteracties daadwerkelijk gerealiseerd. De deelnemers voeren op hun eigen werkvloer de verbeteringen door en, waar nodig, betrekken zij hierbij andere personen in de organisatie. Er zijn regelmatig afstemmingsmomenten om de voortgang en mogelijke obstakels te bespreken. Tot slot worden de gerealiseerde verbeteringen met elkaar en de organisatie gedeeld.

Omvang en samenstelling van de deelnemersgroep

Alle deelnemers van een Lean Buffelsessie werken normaliter samen in hetzelfde proces. Het aantal deelnemers is afhankelijk van het proces, maar ligt meestal tussen de acht en veertien personen.

Neem contact op >