Wat is Scrum? 

Scrum is één van de raamwerken waar het Agile gedachtegoed in toegepast wordt. Het kenmerkt zich door de vooraf gedefinieerde rollen, bijeenkomsten, producten en regels. Gedachte hierachter is: Standaardiseer hoe je samenwerkt als team, zodat je alle ruimte hebt voor creativiteit in de inhoud van je werk. 

 

Het is niet het enige raamwerk uit het Agile gedachtengoed, zo zijn er andere methodes als Kanban en Extreme Programming (XP). Leuk weetje: Scrum is ouder dan Agile. Het raamwerk is namelijk ontwikkeld in 1986, terwijl Agile “pas” werd geboren in 2001 toen het Agile manifesto werd opgesteld.  

 

Iteratieve aanpak 

Binnen Scrum werk je met een ‘iteratieve aanpak’, wat inhoudt dat er steeds in korte periodes (sprints) intensief wordt samengewerkt aan een ontwikkeling die vrijwel direct wordt geëvalueerd met de klant. Zo wordt er snel waarde gecreëerd, regelmatig met de klant getoetst of de ontwikkeling nog de goede kant op gaat en leert het team snel van ervaringen en bouwt het kennis op.  

Zoals gezegd kent dit raamwerk vooraf gedefinieerde regels. Zo zijn er drie vaste rollen, vijf bijeenkomsten en minimaal vier producten. Elk van deze rollen, bijeenkomsten en producten zijn essentieel om resultaat te boeken.  Wanneer je begint met Scrum is het advies om in de eerste periode vast te houden aan deze standaard en niet gelijk je eigen variant te ontwikkelen. Hierdoor leer je goed wat wel en niet goed werkt in jouw situatie. Lees daarom eerst hier over deze gestandaardiseerde elementen.

 

Manifesto

Deze zijn allemaal beschreven in de zogenoemde Scrum Guide, geschreven door Ken Schwaber en Jeff Sutherland. Daarna hebben zij ook bijgedragen aan het opstellen van het Agile manifesto.  Lees hier het hele manifesto.

 

 Rollen, tools, bijeenkomsten >