Start met de Lean Quick Scan

Veel organisaties willen snel inzicht hebben in de effectiviteit en efficiëntie van hun processen en het aanwezige verbeterpotentieel. Het liefst voorzien van mogelijke vervolgstappen. Dat is nou precies waarom we de Lean Quick Scan ontwikkelden.

 

Doe de Lean Quick Scan als je weet wat Lean globaal inhoudt en:

 • Je snel aan de slag wilt met Lean, maar nog niet precies weet waar;

 • Wanneer je je afvraagt of Lean iets kan betekenen voor jouw organisatie;

 • Je wilt weten hoe effectief je organisatie is;

 • Als je eerst wilt ontdekken welke resultaten je met Lean kunt bereiken, voordat je er uitgebreid mee aan de slag gaat.

 

Lean Quick Scan

 

Lean Quick Scan stap voor stap

Eerst stellen we vast wat de organisatie nodig heeft, door te kijken naar de belangrijkste doelen en problemen van de organisatie. Dat betekent dat we voorafgaand aan de Lean Quick Scan met elkaar het beoogde doel bespreken. Op basis daarvan bepalen we namelijk hoe we gaan starten. 

 

De doorlooptijd van een Lean Quick Scan hangt onder andere af van de grootte en complexiteit van een organisatie, maar ook van de beschikbaarheid van de betrokkenen in de organisatie. Om een idee te geven van de duur: een standaard Lean Quick Scan duurt ongeveer één week.

 

Een greep uit de onderdelen van de Lean Quick Scan:

 • Analyse producten en waardestromen in je organisatie
  Eerst verdiepen we ons in welke productenje organisatie levert en welke waardestromen (processen) daarbij horen
 • Waardestroomsessies
  Alle deelnemers uit het betreffende proces brengen samen een waardestroom in kaart. Ze bepalen zo de huidige, ideale en toekomstige situatie.  Vervolgens geven ze antwoord op: ‘Wat zijn de belangrijkste oorzaken van de problemen in deze waardestroom?’
 • Waste Walk
  Samen met de werkgroep lopen we langs het proces en identificeren gezamenlijk de verspillingen. Kortom: ‘Waar zitten de grootste problemen in het proces?’ 
 • Interviews
  Soms geven interviews precies weer hoe de vork in de steel zit. Door middel van de juiste vragen achterhalen we de antwoorden op vragen als ‘Hoe ervaren medewerkers en managers de huidige situatie?’ ‘Hoe sterk is de verbetercultuur?’ ‘Hebben je collega’s de juiste stuurinformatie om het werk goed uit te kunnen voeren?’ ‘Welke sterke punten en verbeterpunten zie je?’
 • Schriftelijke enquêtes / barometers onder medewerkers en management
  Dit is een kwantitatieve uitbreiding op de interviews, waarvoor we diverse vragenlijsten hebben. Vervolgens identificeren we de patronen in de genoemde koesterpunten en verbeterpunten.
 • Meedraaien met medewerkers (DILO: Day In the Life Of)
  Door een dag mee te draaien achterhalen we waar medewerkers en managers tegenaan lopen in hun werk. Daarbij vragen we uiteraard ook hoe zij dit zelf zien.
 • Data-analyse
  Aan de hand van data-analyse brengen we in kaart welke stuurinformatie wel en juist niet aanwezig is.

 

 

Wat levert de Lean Quick Scan je op?

 • De Lean Quick Scan levert je snel inzicht in de huidige situatie van je organisatie. Oftewel, wat zijn de sterke punten en wat zijn de belangrijkste verbeterpunten?

 • Je krijgt een beeld van de oorzaken die ten grondslag liggen aan de belangrijkste problemen.

 • Samen stellen we vast wat jullie verbeterpotentieel is. Kortom, wat kunnen de verbeterpunten opleveren?

 • Hieruit volgt de vervolgaanpak, zodat je weet hoe je op korte termijn aan de slag kunt om de verbeteringen te realiseren.

 

 

Neem contact op >