Veel organisaties willen snel inzicht hebben in de effectiviteit en efficiëntie van hun processen en het aanwezige verbeterpotentieel. Het liefst voorzien van mogelijke vervolgstappen. Dat is precies waarom we de Lean Quick Scan ontwikkelden.

 

Doe de Lean Quick Scan als je weet wat Lean globaal inhoudt en:

 • je snel aan de slag wilt met Lean, maar nog niet precies weet waar
 • je je afvraagt of Lean iets kan betekenen voor jouw organisatie
 • je wilt weten hoe effectief je organisatie is
 • je eerst wilt ontdekken welke resultaten je met Lean kunt bereiken, voordat je er uitgebreid mee aan de slag gaat

 

Lean Quick Scan stap voor stap

Eerst stellen we vast wat de organisatie nodig heeft. Dat betekent dat we voorafgaand aan de Lean Quick Scan met elkaar het beoogde doel bespreken. Op basis daarvan bepalen we welke instrumenten we inzetten. Mocht later blijken dat aanvullende instrumenten noodzakelijk zijn, dan overleggen we dit uiteraard. 

De doorlooptijd van een Lean Quick Scan hangt af van de grootte en complexiteit van een organisatie, maar ook van de beschikbaarheid van de betrokkenen in de organisatie. Om een idee te geven van de duur: een standaard Lean Quick Scan duurt één week.

 

Je kunt kiezen uit de volgende instrumenten:

 • Analyse producten en waardestromen in je organisatie
  Welke producten levert je organisatie en welke waardestromen (processen) horen daarbij?
 • Waardestroomsessies
  Alle deelnemers uit het betreffende proces brengen samen een waardestroom in kaart. Ze bepalen de huidige, ideale en toekomstige situatie.  Zo geven ze antwoord op: ‘Wat zijn de belangrijkste oorzaken van de problemen in deze waardestroom?’
 • Waste Walk*
  Samen met de werkgroep lopen we langs het proces en identificeren gezamenlijk de verspillingen. Kortom: ‘Waar zitten de grootste problemen in het proces?’ 
 • Interviews*
  Soms geven interviews precies weer hoe de vork in de steel zit. We achterhalen de antwoorden op vragen als ‘Hoe ervaren medewerkers en managers de huidige situatie?’ ‘Hoe sterk is de verbetercultuur?’ ‘Hebben je collega’s de juiste stuurinformatie om het werk goed uit te kunnen voeren?’ ‘Welke koesterpunten en verbeterpunten zie je?’
 • Schriftelijke enquêtes / barometers onder medewerkers en management
  Dit is een kwantitatieve uitbreiding op de interviews, waarvoor we diverse vragenlijsten hebben. We identificeren de patronen in de genoemde koesterpunten en verbeterpunten.
 • Meedraaien met medewerkers (DILO: Day In the Life Of)*
  Door een dag mee te draaien achterhalen we waar medewerkers en managers tegenaan lopen in hun werk. Daarbij vragen we uiteraard ook hoe zij dit zelf zien.
 • Data-analyse
  Aan de hand van data-analyse brengen we in kaart welke stuurinformatie wel en juist niet aanwezig is.

* Eventueel en indien mogelijk leggen we deze activiteiten vast op foto en/of video.

 

Wat levert de Lean Quick Scan op?

 • De Lean Quick Scan levert je snel inzicht in de huidige situatie van je organisatie: wat zijn de koesterpunten en wat zijn de belangrijkste verbeterpunten?
 • Je krijgt een beeld van de oorzaken die ten grondslag liggen aan de belangrijkste problemen.
 • Samen stellen we vast wat jullie verbeterpotentieel is: wat kunnen de verbeterpunten opleveren?
 • Tot slot bepalen we de vervolgaanpak, zodat je weet hoe je op korte termijn aan de slag kunt om de verbeteringen te realiseren.

 

Interesse?

Neem contact met ons op.