“Soms de snoepkraam, soms de politieagent”

Coralie Hospes, Wouter Kamp en Marthijn de Jongh • Zonnestroom Nederland

Over impact en duurzame verbetering bij een start-up

In september 2018 maakten we bekend te gaan samenwerken met Zonnestroom Nederland: de meest duurzame start-up – inmiddels scale-up – van het land. Zonnestroom Nederland begeleidt ondernemers bij het verduurzamen van de energiehuishouding. Hoe kijken ‘de Zonnestromers’ na bijna een jaar terug op de samenwerking met LCG, wat is er verbeterd?

Anderhalf jaar geleden startte onze consultant John van Belkum bij Zonnestroom Nederland met het ontwikkelen van de strategie en het verbeteren van de processen, waarmee het jonge bedrijf handvatten kreeg voor een lange-termijn aanpak. We spraken drie medewerkers met verschillende functies over de impact tot nu toe.

Denken in the bigger picture

zonnepanelen Zonnestroom Nederland
Coralie Hospes – Office Manager

Alle drie noemden zij de visie op de lange termijn, het denken in the bigger picture. Office manager Coralie Hospes: “Ik heb geleerd dat het belangrijk is om even stil te staan en uit te zoomen. De valkuil is dat mensen dat niet zien zitten door de drukte van hun eigen taken, maar John kan ons dan niettemin zo motiveren om hier toch tijd voor te maken. Op deze manier is het gelukt om een aantal processen onder de loop te nemen en te zoeken naar oorzaken en oplossingen voor knelpunten. Dit verhoogt de efficiëntie binnen het bedrijf, en is tegelijk voor mij ook erg leerzaam. Een mooi voorbeeld is onze financiële administratie. Dit was eerst een niet gestroomlijnd proces dat via een externe accountant ging. John heeft het proces helemaal doorgrond. En nu voer ik het met enige instructie zelf uit.”

Adviseur Wouter Kamp vult aan: “We hebben waardestroomanalyses gemaakt en verschillende processen in kaart gebracht. Het helpt dat John geen verantwoordelijkheden heeft in het primaire proces. Hij zoekt dingen uit, bewaakt de KPI’s en verbetert zo in kleine stapjes. Het is heel fijn dat we iemand vrijgespeeld hebben die aan dit soort belangrijke dingen kan werken. In mijn ogen zijn dit zaken die in een organisatie als eerste onderstromen door de dagelijkse drukte.”

Voldoende capaciteit is key

Wouter Kamp Zonnestroom Zonnepanelen
Wouter Kamp – Adviseur/Projectleider

Om genoeg voortgang te boeken naast de hectiek van alle dag, werkt de organisatie nu met kwartaaldoelstellingen. Wouter: “We bepalen samen wat we willen bereiken. John trekt vervolgens de kar en bewaakt de doelstellingen. Soms fungeert John als de snoepkraam en soms als de politieman. En ja, dat piept en kraakt soms in de agenda’s, maar elke groeiende organisatie is hieraan onderhevig. Maar hoewel de organisatie jong en gewillig is, hangt verandering ook samen met voldoende capaciteit. Daar zitten grenzen aan, daarom zoeken we nu ook nieuw talent.”

Decentrale besluitvorming kan alleen met openheid

Marthijn de Jong Zonnestroom
Marthijn de Jong – mede-oprichter en Buitendienst

Mede-oprichter Marthijn de Jong ziet ook veranderingen die de organisatie goed doen: “Wat ik leuk vind, is de manier waarop we vergaderen. Vroeger draaiden we een standaard riedeltje af. Nu zit de weekstart professioneel goed in elkaar en is het een motiverend begin van de week. Daar komt ook heel veel bij elkaar; van strategie tot uitvoering. Het geeft mij nu een gevoel van sturing, van waarop ik moet acteren. Goede communicatie en afstemming dragen bij aan dat mensen kunnen doen wat

ze moeten doen en zelf keuzes kunnen maken. Ik geloof erg in decentrale besluitvorming, maar alles moet wel ergens bij elkaar komen. Dat kan alleen door open te communiceren. Die openheid draagt bij aan vertrouwen. En dat komt weer bij elkaar in die meetings.”

Meer rust en duidelijkheid

Marthijn ziet ook de verantwoordelijkheid die LCG heeft gepakt in het groeiende bedrijf: “Wij zijn van nature meer geneigd de commerciële taken op te pakken. LCG nam de organisatie-ontwikkelingsrol aan. Dat zien we terug in kleinere, praktische zaken, maar ook in vooruitdenken. We hebben nu bijvoorbeeld een duidelijke missie, visie en kernwaarden. Daarnaast hebben we een plan voor de komende anderhalf jaar. Had LCG zich daar niet mee bemoeid, dan was er aan de binnenkant van de organisatie nu veel minder rust en duidelijkheid.”

Ken of ben jij een start-up die wil groeien? Wij sparren graag met jou over hoe wij Lean, Agile en het ‘Scale-up’ gedachtegoed inzetten om snel én gedegen de markt te veroveren. Neem dan contact op met john.van.belkum@leancg.nl