In 5 stappen naar een cultuur van continu verbeteren

14 september 2018

Bron: Management Impact 

 

Er ging eens een Japanse leermeester op bedrijfsbezoek in de Verenigde Staten. De Amerikanen toonden hem keurige rapportages met groene cijfers. Het ging goed met het bedrijf. Ze kenden geen zorgwekkende afwijkingen of problemen, zo vertelden ze trots. De leermeester vond dit echter een bijzonder slecht teken. De echte problemen werden buiten de (groene) cijfers gehouden óf het ontbrak de organisatie aan ambitie. Er werd sowieso onvoldoende geleerd, een kwalijke zaak in zijn ogen.

 

Effectief sturen op doelstellingen is het doel van vele managers. Dit vraagt om een transparante cultuur waar continu verbeteren centraal staat. Maar hoe creëer je een cultuur waarin sturen op doelen een belangrijke routine is en (bij)sturen niet voelt als verantwoording afleggen maar als verbeteren? In vijf stappen zet je de verandering in gang.

 

 

Lees hier de 5 stappen >