“Ik observeer nu meer"

16 mei 2018

René Polle is Lean adviseur bij Beter Horen. 

 

“Ik kijk steeds dieper naar de oorzaak van een probleem, daar zit de oplossing.”

 

René Polle was tot enkele jaren geleden regiomanager bij Beter Horen. Toen de organisatie in 2015 met Lean startte, werd dat een groot succes. René kreeg de kans Lean adviseur te worden. “Lean gaat uit van betrokkenheid van de mensen bij de klant, terwijl andere verandertrajecten vaak topdown worden ingezet. Door bij collega’s best practices op te halen en niet alleen naar de cijfers te kijken, kun je veranderingen beter implementeren. Lean leert je anders te kijken naar de organisatie. Daardoor konden wij ineens veel meer klanten helpen, met hetzelfde aantal mensen en ging de wachttijd drastisch naar beneden. Zonder in te leveren op de klant- en medewerkerstevredenheid!”

 

“Dat was voor mij de grootste eye opener. Als regiomanager had ik voorheen verantwoordelijkheid over mensen. Dat is nu niet meer zo, maar ik heb nu wel veel meer invloed. En dat anders kijken gaat trouwens met veel plezier. Wij leerden van LCG dat elk stapje een succes is dat je samen moet vieren. Heel klein weliswaar, maar heel bewust.”

 

Met het behalen van zijn Lean Green Belt in 2017 was René er nog niet, vond hij: “Omdat wij de beste willen zijn in hooroplossingen wilde ik de beste worden in Lean. Daarom heb ik begin 2018 de Lean Black Belt training gevolgd. Ik merk dat ik steeds dieper naar de oorzaak van een probleem kijk, want daar zit ook de oplossing. Ik observeer nu meer voordat ik met een oplossing kom. Momenteel zit ik midden in het verbetertraject dat je na de training moet oppakken, waarbij ik onderzoek doe naar het uitvalspercentage. Er komt nu al zoveel naar boven dat ik me afvraag of deze verandering niet té groot wordt! Deze zomer hoop ik examen te doen. Ik weet nog niet wanneer, maar dat hoeft ook niet: als je er klaar voor bent, schrijf je je in.”

 

“Lean leert je anders kijken naar de organisatie. Ik observeer nu meer voordat ik met een oplossing kom.”

[update september 2018: René is inmiddels geslaagd voor zijn Black Belt examen!]