Drie lessen om de jeugdzorg te verbeteren

15 januari 2020

Onlangs organiseerden we de workshop ‘Samen de jeugdzorgketen verbeteren’. Daaruit bleek een grote behoefte aan eenduidige en laagdrempelige mogelijkheden voor het doen van zorgmeldingen, waarmee de jongere direct toegang krijgt tot de juiste hulp, met flexibiliteit om maatwerk te leveren. Maar er was meer! Onze 3 belangrijkste lessen.

#1 Begrijp van elkaar hoe het zit

Voor de gelegenheid volgden we tijdens de workshop een jongere aan de hand van een waardestroom uit de jeugdzorgketen, van signaal tot evaluatie van de hulpverlening. Alle betrokken organisaties zien verschillende onderdelen van het traject en handelen met de beste intenties. Het effect? Verschillende werkwijzen, interpretaties en toepassingen van beleid, waarbij het kan voorkomen dat verschillende organisaties in dezelfde keten elkaar tegenspreken.

Wij geloven dat een eerste verbeterstap is elkaar op concrete onderwerpen beter te begrijpen: Wat verstaan verschillende organisatie onder een ‘zorgmelding’?

Lean in de jeugdzorg

#2 Een goed begin met de juiste mensen

Een zorgmelding komt binnen bij verschillende partijen. Het kan voorkomen dat een melding van één jongere minimaal 3 keer behandeld wordt door experts van verschillende organisaties. Met tussen die intake-momenten (hoge) voorraden en dus wachttijden. Elk overdrachtsmoment leidt tot extra werk en een grotere kans op fouten. Ondertussen verstrijkt de tijd. Op het moment dat er passende zorg gekozen is, is de hulpvraag van de jongere mogelijk veranderd.

Wat als de jongere bij binnenkomst meteen een intake krijgt met de juiste specialisten? Zo krijgt hij of zij snel en in één keer de juiste ondersteuning. Medewerkers ervaren minder werkdruk, door lagere of zelfs afwezige voorraden. Een organisatie die volgens dit principe werkt, is KiECON. In dit filmpje zie je hoe zij een intake doen.

 

 

Lean in de jeugdzorg

#3 Stuur en overleg over de keten heen

Doordat de aanvliegroutes van organisaties in de jeugdzorgketen variëren, verschillen de doelen waarop men stuurt. Ze lijken hier en daar zelfs tegenstrijdig. Dit wordt zichtbaar in budgettering, het bepalen van de benodigde hulpverlening en verdeling van het werk over de verschillende partijen.

Om als keten samen stappen te zetten in de juiste richting, is een eenduidige, frequente overlegstructuur nodig op keten- en landelijk niveau. Hoe beter de doelen op deze niveaus op elkaar aansluiten, hoe bestuurbaarder en beïnvloedbaarder de jeugdhulpverlening wordt. Door het overleg kort cyclisch in te plannen, worden knelpunten snel en effectief besproken en opgelost. Dat hebben we bij LCG met onze eigen ogen gezien in andere sectoren, zoals de overheid, de woningbouw en de financiële dienstverlening.

Lean in de jeugdzorg

Workshop 31 januari 2020

Er is, kortom, ruimte voor verbetering. Daar gaan wij werk van maken! Wil jij ook een bijdrage leveren aan de verbetering van de jeugdzorg en meedenken over de vervolgstappen? Op 31 januari komen we bij elkaar. Ben je jeugdzorgprofessional en wil je meedenken over het terugbrengen van wachtlijsten in de jeugdzorg? Waar komen die het meeste voor? Welke effecten heeft dit? Wat zou de eerste stap moeten zijn om Nederland te bevrijden van wachtlijsten in de jeugdzorg?

Meer informatie en aanmelden >